สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุด

รูป 1 สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุด

พับหัวใจ จากกระดาษ

อุปกรณ์

กระดาษสมุด 8.5 x 11 นิ้ว

วิธีพับกระดาษ

  1. นำกระดาษสมุด ฉีกออกจากสมุด ตัดขอบให้เรียบร้อย
  2. นำมาพับตามแบบด้านล่าง

สามารถเปลี่ยนเป็นกระดาษอื่นได้ด้วยนะ ตัดขนาดตามที่บอกด้านบนค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุดรูป 3 สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุดรูป 4 สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุดรูป 5 สอนพับหัวใจกระดาษ จากกระดาษสมุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน