หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์ก

รูป 1 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์ก

กระปุกออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์ก

อุปกรณ์

  • กระปุกออมสิน
  • สีดำ
  • แปรงทาสี
  • พู่กัน
  • ชอล์ก

วิธีทำ

  1. ทาสีกระปุกออมสิน ด้วยสีดำ
  2. ใช้แปรงทาสี ทาให้ทั่วกระปุกออมสิน
  3. รอสีแห้ง

นำชอล์กมาเขียน ข้อความ ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์กรูป 3 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์กรูป 4 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์กรูป 5 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์กรูป 6 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์กรูป 7 หมูออมสิน ระบายสีดำ เขียนชอล์ก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน