หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆ

รูป 1 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆ

ปลอกหมอนหัวใจ ทำเอง

อุปกรณ์

 • หมอน
 • ผ้าสำหรับทำหมอน
 • สายวัด
 • ผ้าตกแต่ง
 • กรรไกร
 • จักรเย็บผ้า

วิธีทำ

 1. นำผ้าสำหรับทำหมอน วัดขนาดหมอนด้านใน ตัดขนาดให้เรียบร้อย
 2. ตัดผ้าสีแดง สีขาว หรือสีอื่น เป็นรูปหัวใจ
 3. นำมาวางลงไปบนผ้า สำหรับทำปลอกหมอน
 4. เย็บหัวใจลงไปบนผ้า
 5. นำผ้ารองด้านใน วางลงไปด้านหลัง เย็บติดกันให้เรียบร้อย
 6. เย็บปลอกหมอนกับหมอน เข้าด้วยกัน

นำไปมอบให้คนรัก วันสำคัญๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆรูป 3 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆรูป 4 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆรูป 5 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆรูป 6 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆรูป 7 หมอนอิงทำเอง ของขวัญแฟน หัวใจหวานๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน