เสื้อยืด ตกแต่งคำว่า รัก

รูป 1 เสื้อยืด ตกแต่งคำว่า รัก

ลายเสื้อสวยๆ LOVE

อุปกรณ์

  • เสื้อยืด
  • กระดาษปริ้น
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • ดินสอ

วิธีทำ

  1. ปริ้นกระดาษ คำว่า Love จากเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ใช้คัตเตอร์ เจาะกรีด คำว่า Love ที่ทำเสร็จ
  3. จากนั้นนำมาลงสีสวยๆ ที่เตรียมไว้ ลงไปบนเสื้อยืด
  4. รอสีแห้ง

นำไปมอบเป็นของขวัญให้แฟนสิคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เสื้อยืด ตกแต่งคำว่า รักรูป 3 เสื้อยืด ตกแต่งคำว่า รักรูป 4 เสื้อยืด ตกแต่งคำว่า รัก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน