ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่ง

รูป 1 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่ง

ทำที่ใส่เครื่องมือชั่ง จากแผ่นหนัง

อุปกรณ์

 • แผ่นหนัง
 • อุปกรณ์ช่าง
 • จักรเย็บผ้า
 • กรรไกร
 • ไม้บรรทัด
 • ปากกา
 • ที่หนีบกระดาษ

วิธีทำ

 1. นำแผ่นหนังขนาด 13.5 x 9 นิ้ว
 2. วางเครื่องมือช่างลงไป พับแผ่นหนังจากด้านล่างขึ้นมาคลุมพอดี (สูงประมาณ 5 นิ้ว กว้างประมาณ 2.5 นิ้ว)
 3. ใช้ไม้บรรทัดวัดขนาด จากนั้นเย็บติดกัน เหลือช่องด้านบนไว้ใส่ของ
 4. เย็บสายหนัง ติดด้านหลัง พร้อมกับเย็บสายตรงกลางกระเป๋า สำหรับหิ้ว

สามารถหิ้ว หรือ ม้วนเก็บ ตามการใช้งานค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่งรูป 3 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่งรูป 4 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่งรูป 5 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่งรูป 6 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่งรูป 7 ทำของใช้ให้แฟน ที่ใส่เครื่องมือชั่ง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน