ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์

รูป 1 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์

ตกแต่งของใช้ ที่ใส่เครื่องสำอางค์

อุปกรณ์

  • แก้วน้ำ
  • แปรงทาสี
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • เม็ดพลาสติกใส

วิธีทำ

  1. นำแปรงทาสี ทาสีม่วง นำมาทาแก้วน้ำ
  2. ใช้แปรงทาสีทา ใช้แปรงโฟมทา… ตามชอบ
  3. ทาสีสวยๆ จากเข้มไปหาสีจาง
  4. ใส่เม็ดพลาสติกใส ลงไปในแก้ว

นำไปใส่เครื่องสำอางค์ ประดับโค๊ะเครื่องแป้งค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์รูป 3 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์รูป 4 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์รูป 5 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์รูป 6 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์รูป 7 ระบายสีสวย ตกแต่งแก้วใส่เครื่องสำอางค์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน