ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

รูป 1 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

สอนตกแต่งหมวกใบสวย ด้วยเข็มขัด

อุปกรณ์

  • เข็มขัด
  • กรรไกร
  • หมวก
  • ที่เจาะรู

วิธีทำ

  1. นำเข็มขัด วัดขนาด รอบหมวก
  2. เจาะรู ตามตำแหน่งที่วัดได้ ตัดส่วนปลายที่เกินออก
  3. คาดขอบหมวก ด้วยเข็มขัดที่ทำเสร็จแล้ว

นำไปใส่สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็กรูป 3 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็กรูป 4 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็กรูป 5 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็กรูป 6 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็กรูป 7 ตกแต่งหมวก จากเข็มขัดเส้นเล็ก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน