หมวกงานปาร์ตี้ ตกแต่งกากเพชร

รูป 1 หมวกงานปาร์ตี้ ตกแต่งกากเพชร

สอนทำหมวกงานปาร์ตี้

อุปกรณ์

  • หมวกงานปาร์ตี้
  • กากเพชร
  • กาว
  • เลื่อม
  • โบว์เล็กๆ
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำหมวกกระดาษ ทากาวรอบ
  2. นำกากเพชร โรยให้ทั่วหมวกกระดาษ
  3. ตกแต่งพันด้วยเลื่อมเป็นสาย หรือประดับยอดหมวก
  4. ติดโบว์เล็กๆ ประดับหมวก

นำไปใส่ แจก งานปาร์ตี้ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 หมวกงานปาร์ตี้ ตกแต่งกากเพชรรูป 3 หมวกงานปาร์ตี้ ตกแต่งกากเพชรรูป 4 หมวกงานปาร์ตี้ ตกแต่งกากเพชร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน