สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใส

รูป 1 สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใส

สร้อยข้อมือ ทำเองจากลูกปัด

อุปกรณ์

  • ลูกปัดสีสด
  • เส้นเอ็น
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำเส้นเอ็น ร้อยลูกปัดห้าเม็ด เม็ดที่ 6 เป็นเม็ดปิดท้ายเมื่อเติมลายเพิ่ม
  2. ทำลายให้ต่อกัน 7 ชั้น (สีรุ้ง)
  3. เมื่อทำเสร็จ ต่อแถวถัดไปอีกประมาณ 3 แถว

ตกแต่ง ต่อเติม จนเสร็จสมบูรณ์ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใสรูป 3 สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใสรูป 4 สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใสรูป 5 สร้อยข้อมือสีรุ้ง จากลูกปัดสีสดใส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน