พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย

รูป 1 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย

สอนพับดาวกระดาษ จากกระดาษสวยๆ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • เครื่องปริ้น
  • คอมพิวเตอร์
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. นำกระดาษ ปริ้นดาวกระดาษ ขนาดเล็ก 4.5 cm,ขนาดกลาง 6.5 cm,ขนาดใหญ่ 8.5 cm
  2. จากนั้นตัดกระดาษ ตามรอยประ
  3. พับดาวกระดาษ ตามรอย (สังเกตได้จากรูปวิธีพับด้านล่าง) ติดกาวให้แน่น

ทำหลายๆอัน สามารถนำไปตกแต่งบ้านได้ด้วยค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวยรูป 3 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวยรูป 4 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวยรูป 5 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวยรูป 6 พับดาวกระดาษ แบบใหม่ ง่าย สวย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน