ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส

รูป 1 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส

โคมไฟตั้งพื้น ตกแต่งใหม่

อุปกรณ์

 • โคมไฟตั้งพื้น
 • ขวดน้ำพลาสติก
 • คัตเตอร์
 • เทปกาว
 • คีมตัดลวด
 • ท่อเหล็กเล็กๆ
 • สก็อตเทป

วิธีทำ

 1. นำขวดน้ำพลาสติก ตัดคอขวด และช่วงขวดด้านล่างออกประมาณ 14 ขวด
 2. จากนั้นนำมาประกบกัน ติดสก็อตเทป นำไปใส่แกนโคมไฟ
 3. คั้นระหว่างด้วย แกนขวดตรงกลาง หนาประมาณ 2 นิ้ว พันด้วยสก็อตเทป
 4. ซ้อนกันไปเรื่อยๆ จนเต็ม
 5. นำฝาครอบโคมไฟ ตัดส่วนบนออก ใส่ท่อเหล็กเล็กๆ (ให้ความยาวของวงกลม บนล่างเท่ากัน)
 6. นำผ้ามาติด ตกแต่งให้เรียบร้อย (สังเกตจากรูปด้านล่างได้ค่ะ)

นำไปตกแต่งมุมบ้านสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใสรูป 3 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใสรูป 4 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใสรูป 5 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใสรูป 6 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใสรูป 7 ตกแต่งโคมไฟตั้งพื้น จากขวดพลาสติกใส

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน