ทำที่แขวนเครื่องประดับ จากกิ่งไม้ และฝาขวด

รูป 1 ทำที่แขวนเครื่องประดับ จากกิ่งไม้ และฝาขวด

สอนทำที่แขวนเครื่องประดับ จากกิ่งไม้

อุปกรณ์

  • กิ่งไม้
  • ฝาขวด
  • ดินน้ำมัน
  • กรรไกร ตัดกิ่ง

วิธีทำ

  1. นำฝาขวด ใส่ดินน้ำมันไว้ข้างใน
  2. เสียบกิ่งไม้ ติดกิ่งไม้ที่ตัดเป็นกิ่งเล็กๆไว้ด้านข้าง
  3. ตกแต่งประดับให้สวยงาม

นำไปแขวนเครื่องประดับสวยๆ ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่แขวนเครื่องประดับ จากกิ่งไม้ และฝาขวดรูป 3 ทำที่แขวนเครื่องประดับ จากกิ่งไม้ และฝาขวด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน