ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

รูป 1 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

ล้อแม็กซ์เก่าๆ นำมาตกแต่งใหม่ ทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

อุปกรณ์

  • ล้อแม็กซ์
  • เศษกระเบื้อง
  • ปูน
  • สีน้ำพร้อมพู่กัน
  • ดิน
  • ดอกไม้

วิธีทำ

  1. นำล้อแม็กซ์ ล้าง ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
  2. จากนั้นทาสีด้านใน นำเศษกระเบื้อง ตกแต่งด้านนอกกระถาง ติดด้วยปูน
  3. นำดินใส่ด้านใน พร้อมปลูกดอกไม้สวยๆ

นำไปประดับบ้าน ประดับสวนสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้านรูป 3 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้านรูป 4 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้านรูป 5 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้านรูป 6 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้านรูป 7 ล้อแม็กซ์ เก่าๆ นำมาทำเป็นกระถางดอกไม้ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน