ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

รูป 1 ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

สอนทำที่คาดผม จากดอกไม้ประดิษฐ์

อุปกรณ์

  • ดอกไม้ประดิษฐ์
  • ที่คาดผม
  • กาวร้อน
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. นำดอกไม้ประดิษฐ์ หรือดอกไม้แห้งมาตัดก้านออก เหลือแต่ดอกไว้
  2. นำดอกไม้ มาติดกับที่คาดผม
  3. จัดตำแหน่งสวยๆ ตามต้องการ

นำไปใส่สวยๆ ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 3 ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 4 ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์รูป 5 ทำที่คาดผม ประดับดอกไม้ประดิษฐ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน