การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกิน

รูป 1 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกิน

ของขวัญวันพ่อสวยๆ ทำเองจากรังกระดาษ

อุปกรณ์

 • รังกระดาษ
 • กรรไกร
 • สก็อตเทป
 • กระดาษปริ้นตัวอักษร
 • กาว
 • สีน้ำ
 • พู่กัน

วิธีทำ

 1. นำรังกระดาษตัดด้านบน ให้เรียบร้อย
 2. ทาสีด้านนอกด้านใน ด้วยสีขาว
 3. นำตัวอักษร DAD’S ติดด้านใน พร้อมวาดรูป หรือตกแต่งสวยๆตามชอบ
 4. ติดขอบถาดด้วยสก็อตเทป สีสวย สดใส

นำไปให้พ่อ ใส่ของกระจุกกระจิก เช่น โทรศัพท์ นาฬิกา กุญแจรถ..

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกินรูป 3 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกินรูป 4 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกินรูป 5 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกินรูป 6 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกินรูป 7 การ์ดวันพ่อ ทำจากที่ใส่ของกิน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน