ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

รูป 1 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

ประดิษฐ์ต่างหูสวยๆ จากเชือกสีสดใส

อุปกรณ์

 • เชือกสีสดใส
 • กรรไกร
 • เม็ดมุก
 • สร้อยประดับเชือก
 • ห่วงคล่อง
 • ลวดเส้นเล็ก
 • ที่คล้องต่างหู
 • คีมตัดลวด

วิธีทำ

 1. นำเชือกสีสด พับครึ่ง หลายเส้น จากนั้นนนำไปร้อยใส่ห่วงเชื่อม
 2. ใส่สายสร้อย พร้อมเม็ดมุก หรือ เม็ดพลาสติกลงไป
 3. นำไปเชื่อมกับที่คล้องต่างหูที่เตรียมไว้
 4. ทำทั้งสองข้าง ให้เหมือนกัน

นำไปใส่เล่นสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุกรูป 3 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุกรูป 4 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุกรูป 5 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุกรูป 6 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุกรูป 7 ต่างหู ทำจากเชือก ประดับสายสร้อย เม็ดมุก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน