แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล

รูป 1 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล

แสงไฟสลัวๆ ทำจากหลอดพลังงานแสงอาทิตย์

อุปกรณ์

  • โหลแก้ว แบบมีฝาปิด
  • หลอดไฟทำจากพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีทำ

  1. นำหลอดไฟ พลังงานแสงอาทิตย์ เสียบเก็บพลังงานไว้ ตอนเช้า
  2. จากนั้นเปิดฝาขวดโหล ใส่หลอดพลังงานแสงอาทิตย์เข้าไป
  3. ปิดฝาขวด
  4. นำไปประดับโต๊ะทานอาหาร

แสงไฟสวยๆ ตอนกลางคืนค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหลรูป 3 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหลรูป 4 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหลรูป 5 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหลรูป 6 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหลรูป 7 แสงไฟจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในขวดโหล

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน