ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิล

รูป 1 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิล

ดอกไม้สวยๆ ทำจากใบเมเปิล สีแดงสด

อุปกรณ์

  • ใบเมเปิล
  • กิ่งไม้แห้ง
  • ที่พันก้าน กิ่งไม้สีเขียว
  • กรรไกร
  • แจกัน

วิธีทำ

  1. พับใบเมเปิล เป็นกลีบดอกด้านใน
  2. จากนั้นนำใบเมเปิลอีกใบมา ทับด้านนอกอีกชั้น
  3. พับต่อมาเรื่อยๆ จนถึงด้านนอก พันก้านด้วยที่พันก้าน สีเขียวสวยๆ
  4. นำไปปักแจกัน

ทำหลายๆดอก ปักแจกันประดับบ้านสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิลรูป 3 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิลรูป 4 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิลรูป 5 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิลรูป 6 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิลรูป 7 ประดิษฐ์ดอกไม้สวยๆ จากใบเมเปิล

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน