กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลว

รูป 1 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลว

ตกแต่งกระเป๋า รองเท้าสวยๆ จากทองคำเปลว

อุปกรณ์

  • กระเป๋า
  • รองเท้า
  • กาว
  • ทองคำเปลว
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. ฉีกทองคำเปลวให้เป็นแผ่นเล็กๆ ใส่ชาม
  2. ติดกาวที่รองเท้า นำทองคำเปลวมาวางด้านบนรองเท้า ติดกาวด้านบนอีกชั้น รอกาวแห้ง
  3. ทากาวบนกระเป๋าถือ ติดลงคำเปลวลงไป ทากาวทับด้านบน อีกชั้น รอกาวแห้ง

นำไปใช้ในงานปาร์ตี้ สวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลวรูป 3 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลวรูป 4 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลวรูป 5 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลวรูป 6 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลวรูป 7 กระเป๋า รองเท้า ตกแต่งจากกระดาษทองคำเปลว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน