สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

รูป 1 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

ประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอสี จากกระป๋อง

อุปกรณ์

  • แผ่นไม้
  • กระป๋องใช้แล้ว
  • กระดาษสี
  • กาว
  • กรรไกร
  • สว่าน

วิธีทำ

  1. นำแผ่นไม้ วัดขนาด ที่จะวางกระป๋อง ทำที่กั้นขึ้นมาเล็กน้อย กันกระป๋องไหล
  2. ตกแต่งกระป๋อง ด้วยกระดาษสี สีเดียวกับสีเทียนที่จะนำมาใส่
  3. บีบก้นกระป๋องเล็กน้อย กันกระป๋องไหลหลุดออกมา

นำไปใส่สีเทียน สวยๆ สำหรับระบายสีค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆรูป 3 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆรูป 4 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆรูป 5 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆรูป 6 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆรูป 7 สอนทำที่ใส่สีเทียนสวยๆ จากกระป๋องเก่าๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน