ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้ว

รูป 1 ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้ว

สอนทำของขวัญปีใหม่ จากขวดแก้ว

อุปกรณ์

 • ขวดแก้ว
 • ของตกแต่งขวดแก้ว
 • นาฬิกา
 • กาว
 • กรรไกร
 • สีเมจิก
 • จุกไวน์

วิธีทำ

 1. เขียนข้อความเพราะๆลงบนขวดแก้ว
 2. พร้อมทั้งตกแต่งขวดแก้ว ด้วยของตกแต่งที่เตรียมไว้
 3. เขียนข้อความสั้นๆ สอดไว้ในขวด
 4. ปิดขวดด้วยจุกไวน์ พร้อมกระดาษโน๊ต
 5. ใส่กล่องกระดาษ

นำไปมอบให้คนสำคัญ ในวันแห่งความรักค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้วรูป 3 ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้วรูป 4 ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้วรูป 5 ของขวัญปีใหม่ ทำเองจากขวดแก้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน