ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน

รูป 1 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน

ตกแต่งกล่องใส่ของขนม แจกวันฮาโลวีน

อุปกรณ์

  • กล่องกระดาษ
  • สีน้ำ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำกล่องกระดาษแบบมีฝาปิดเล็กๆ เตรียมไว้หลายๆกล่อง
  2. ระบายสีด้านนอกกล่องด้วย สีขาว สีส้ม
  3. วาดรูปหน้าขำขำ ผีน่ารักลงไปบนฝากล่อง

ใส่ขนม ลูกกวาดเม็ดเล็กๆลงไปในกล่อง นำไปแจกให้เด็กๆ วันฮาโลวีนค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีนรูป 3 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีนรูป 4 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีนรูป 5 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีนรูป 6 ตกแต่งกล่องขนม แจกวันฮาโลวีน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน