สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน

รูป 1 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน

สร้อยข้อมือสวยๆ ประดิษฐ์จากเชือกป่าน

อุปกรณ์

  • เชือกป่าน
  • เม็ดพลาสติก
  • ตะขอเชื่อม
  • กรรไกร
  • ที่หนีบ

วิธีทำ

  1. นำเชือกป่าน แบ่งเป็น 6 เส้น เท่าๆกัน
  2. ร้อยเม็ดพลาสติกที่ขอบของเชือก ที่อยู่ริมสุดทั้งสองด้าน
  3. เปียลงมาเรื่อยๆ จนสุดเส้น
  4. ใช้ตะขอล็อคทั้งสองด้านของเชื่อกป่าน

นำไปใส่ประดับสวยๆ ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่านรูป 3 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่านรูป 4 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่านรูป 5 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่านรูป 6 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่านรูป 7 สร้อยข้อมือสวยๆ ทำเองจากเชือกป่าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน