ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ

รูป 1 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ

สอนประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ

อุปกรณ์

  • กระดาษสีสวย
  • สก็อตเทปลายน่ารักๆ
  • ที่เจาะรูลายผีเสื้อ
  • สีเมจิก
  • กาว
  • คลิปหนีบกระดาษ

วิธีทำ

  1. นำกระดาษสีสวย เจาะลายปีกผีเสื้อ
  2. นำสก็อตเทป ติดบนกระดาษ ขาว (สำหรับต้องการลายอื่น)
  3. ตกแต่งประปีกผีเสื้อ ด้วยสีเมจิก หรือสีปั้ม
  4. นำกาว ติดลงบนปีกผีเสื้อ นำคลิปหนีบกระดาษมาวางทับ รอกาวแห้ง นำปีกผีเสื้ออีกปีก ลายเดียวกัน พับครึ่ง วางทับอีกชั้น

นำไปมอบเป็นของขวัญ หรือของที่ระลึก

คลิปสอนตกแต่งคลิปหนีบกระดาษ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อรูป 3 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อรูป 4 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อรูป 5 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อรูป 6 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อรูป 7 ทำที่คั่นหนังสือ คลิปหนีบกระดาษ ลายผีเสื้อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน