กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า

รูป 1 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า

ประดิษฐ์กล่องเก็บของ จากกล่องรองเท้า

อุปกรณ์

  • กล่องรองเท้า
  • เศษผ้า
  • กรรไกร
  • กาว
  • กระดาษ
  • กรอบเล็กๆสำหรับติดป้ายชื่อกล่อง

วิธีทำ

  1. นำกล่องรองเท้า มาหุ้มผ้าสีสวย ที่ตัวกล่องและฝากล่อง
  2. นำป้ายชื่อ ใส่ลงในกรอบป้ายชื่อเล็กๆ ติดที่ตัวกล่องที่หุ้มเสร็จแล้ว

นำไปใส่ของ วางประดับ ตามมุมต่างๆในบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้ารูป 3 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้ารูป 4 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้ารูป 5 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้ารูป 6 กล่องเก็บของ ประดิษฐ์จากกล่องรองเท้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน