ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ

รูป 1 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ

สอนทำที่คั่นหนังสือ ปอมๆ

อุปกรณ์

  • คลิปหนีบกระดาษ
  • ปอมๆ
  • กรรไกร

วิธีทำ

  1. ทำปอมๆเล็กๆ หลากหลายอัน หลายสี
  2. นำเชือกปอมๆ มาผูกกับคลิปหนีบกระดาษ
  3. ตัดปลายที่เหลือ

นำคลิปมาคั่นหนังสือ สวยๆ ประดับบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆรูป 3 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆรูป 4 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆรูป 5 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆรูป 6 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆรูป 7 ที่คั่นหนังสือ ลายปอมๆ กลมๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน