เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม

รูป 1 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม

กิ๊บติดผมน่ารักๆ ประดับด้วยตุ๊กตา

อุปกรณ์

  • เศษผ้า
  • กรรไกร
  • หมุดปักผ้า
  • ใยสังเคราะห์
  • เข็มกับด้าย
  • กิ๊บติดผม

วิธีทำ

  1. ตัดเศษผ้าเย็บเป็นลายตุ๊กตาตัวเล็กๆ
  2. ยัดในสังเคราะห์ใส่เข้าไปด้านใน
  3. ตกแต่งติดดอกไม้ให้ตุ๊กตา
  4. จากนั้นนำไปเย็บติดกิ๊บติดผมสวยๆ

ทำหลายๆอัน ทำแจกเพื่อนๆ หรือทำเป็นของที่ระลึกได้ด้วยนะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผมรูป 3 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผมรูป 4 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผมรูป 5 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผมรูป 6 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผมรูป 7 เย็บตุ๊กตาตัวเล็กๆ ตกแต่งกิ๊บติดผม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน