ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู

รูป 1 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู

ประดิษฐ์ของเล่น จากแกนกระดาษทิชชู

อุปกรณ์

 • แกนกระดาษทิชชู
 • พลาสติกหลากหลายแบบ
 • ลูกโป่ง
 • กาว
 • สก็อตเทป
 • กระดาษห่อของขวัญ
 • กรรไกร

วิธีทำ

 1. นำแกนกระดาษทิชชู ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญให้เรียบร้อย
 2. ใช้กรรไกรตัดลูกโป่ง (ตัดเอาแต่คอลูกโป่ง)
 3. ดึงคอลูกโป่งให้ดึง จากนั้นรัดปลายให้เรียบร้อย
 4. นำไปหุ้มกับแกนกระดาษทิชชูที่ตกแต่งเสร็จแล้ว
 5. ติดสก็อตเทป ส่วนที่หุ้มให้แน่น
 6. นำพลาสติกเล็กๆ พลาสติกดาว คำพูด… ใส่ลงไปในแกนกระดาษทิชชู

วิธีเล่น

ไปลานโล่งๆ ดึงปลายจุกลูกโป่ง เกร็ดพลาสติกเล็กๆ จะโปรยออกมา

คลิปสอนทำของเล่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชูรูป 3 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชูรูป 4 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชูรูป 5 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชูรูป 6 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชูรูป 7 ทำของเล่น งานปาร์ตี้ ปืนยิงดาว จากลูกโป่ง-แกนกระดาษทิชชู

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน