สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้

รูป 1 สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้

สอนทำฐานที่วางหม้อ จากท่อนไม้

อุปกรณ์

  • สีน้ำ
  • ท่อนไม้
  • เชือก
  • สว่าน

วิธีทำ

  1. นำสีน้ำทาท่อนไม้ รอจนสีแห้ง
  2. เจาะรูด้านข้าง ซ้าย ขวา เท่าๆกัน ทั้งสี่ท่อน
  3. ร้อยเชือกเข้าไป พันหัวพันท้าย กันหลุดออกจากกัน

นำไปวางหม้อร้อนๆ กันโต๊ะโดนความร้อนจากหม้อต้ม

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้รูป 3 สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้รูป 4 สอนทำที่วางหม้อร้อนๆ จากท่อนไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน