กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนัง

รูป 1 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนัง

ไอเดียทำเคสมือถือแบบหนัง สำหรับมอบให้แฟน (หรือทำใช้เองได้นะ)

อุปกรณ์

  • แผ่นหนัง
  • กรรไกร
  • แบบ
  • ที่เจาะรู
  • ฆ้อน
  • เข็มกับเชือกหนัง
  • คลิปหนีบ

วิธีทำ

  1. วัดขนาด นำไปวาดขนาดที่ได้ลงบนแผ่นหนัง ใช้กรรไกรตัด จากนั้นนำแบบที่ได้ วาดลงบนหนัง
  2. เจาะรูตรงขอบด้านข้าง ด้วยที่เจาะรูตอกด้วยฆ้อน
  3. เย็บด้านข้างที่เจาะรูเสร็จแล้ว ด้วยเข็มและเชือกหนัง

นำไปใส่มือถือสวยๆ ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนังรูป 3 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนังรูป 4 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนังรูป 5 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนังรูป 6 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนังรูป 7 กระเป๋าใส่โทรศัพท์ ทำเอง จากหนัง

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน