โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น

รูป 1 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น

สอนทำโบว์ห่อของขวัญ จากกระดาษย่น

อุปกรณ์

  • กระดาษย่น
  • เข็มกับด้าย
  • กรรไกร
  • กล่องของขวัญ
  • โบว์

วิธีทำ

  1. นำกระดาษย่น ตัดให้มีขนาดยาวกว่ากล่องของขวัญที่ต้องการผูกโบว์เล็กน้อย
  2. เย็บตรงกลางกระดาษ จากนั้นดึงตรงสายด้ายที่เย็บไว้ ให้กระดาษย่น
  3. จากนั้นนำไปตกแต่งบนกล่องของขวัญ
  4. ตกแต่งให้สวยอีกชั้นด้วยโบว์ผูกผม

นำกล่องของขวัญที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ไปมอบให้คนสำคัญๆนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่นรูป 3 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่นรูป 4 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่นรูป 5 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่นรูป 6 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่นรูป 7 โบว์ห่อของขวัญ ทำจากกระดาษย่น

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน