สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวัน

รูป 1 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวัน

ดอกไม้มงกุฎ ดอกทานตะวันสวยๆ

อุปกรณ์

  • ดอกทานตะวัน
  • ลวดสีสวย
  • คีมตัดลวด
  • สก็อตเทปพันก้านดอก

วิธีทำ

  1. นำดอกทานตะวันหลายๆดอกเตรียมไว้ (จะใช้ดอกจริง ดอกปลอม ตามชอบค่ะ)
  2. วัดขนาดศีรษะที่จะสวม จากนั้นนำมาติดด้วยดอกทานตะวัน
  3. พันก้านดอกให้เรียบร้อย

นำไปมอบให้วันสำคัญๆเช่น วันจบการศึกษา วันรับปริญญาค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวันรูป 3 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวันรูป 4 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวันรูป 5 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวันรูป 6 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวันรูป 7 สอนทำมงกุฎดอกไม้ ดอกทานตะวัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน