เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้ว

รูป 1 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้ว

กล่องกระดาษใส่ของ ประดิษฐ์ด้วยผ้าสีสวย เข็มขัดหนัง

อุปกรณ์

 • กล่องกระดาษ
 • ผ้าสีสวย
 • กรรไกร
 • หมุดสีสวย
 • สีเมจิก
 • สว่าน
 • น็อต
 • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

 1. นำกล่องกระดาษ วัดขนาด จากนั้นนำขนาที่ได้ มาวัดกับผ้าที่เตรียมไว้
 2. ตัดผ้า
 3. รีดผ้าให้เรียบ นำมาห่อกล่องกระดาษ ทั้งด้านนอกและด้านใน
 4. นำเข็มขัดมาวัดกับกล่อง ตัดส่วนเกินออก
 5. จากนั้นเจาะรูด้วยสว่าน เพื่อติดหูหิ้ว
 6. ติดน็อต ให้แน่น จากนั้นนำน็อต หรือตะปูเล็กๆ ติดตามมุมกล่อง ทาสีด้วยสีเมจิก
 7. ตกแต่งกล่องตามชอบ

จากนั้นนำไปใส่ของใช้ ที่รก เต็มบ้านค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้วรูป 3 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้วรูป 4 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้วรูป 5 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้วรูป 6 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้วรูป 7 เปลี่ยนลังกระดาษรกๆ ให้เป็นกล่องใส่ของมีหูหิ้ว

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน