ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูป

รูป 1 ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูป

ไอเดียตกแต่งกรอบรูป จากกิ่งไม้แห้ง

อุปกรณ์

  • กรอบรูป
  • กาว
  • กิ่งไม้แห้ง

วิธีทำ

  1. นำกรอบรูปแบบไม้สำเร็จรูปมา 1 อัน
  2. ติดกาวด้านหน้ากรอบรูป นำกิ่งไม้แห้งเล็กๆมาตกแต่ง
  3. ติดให้ล้อมรอบกรอบรูป จากนั้นนำรูปมาใส่ได้านใน

จะได้กรอบรูปกิ่งไม้แห้งสวยๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูปรูป 3 ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูปรูป 4 ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูปรูป 5 ตกแต่งกรอบรูปกิ่งไม้แห้ง ประดับรูป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน