ตะหลิว ทัพพี ไม้ ตกแต่งสีสัน

รูป 1 ตะหลิว ทัพพี ไม้ ตกแต่งสีสัน

เครื่องครัว นำมาตกแต่ง สีสัน

อุปกรณ์

 • ตะหลิว ทัพพี ไม้
 • สีน้ำ
 • จานสี
 • พู่กัน
 • กระดาษ
 • สก็อตเทป

วิธีทำ

 1. นำตะหลิว ทัพพี แบบไม้ มาวางบนกระดาษ
 2. จากนั้นเทสี ลงในจานสี ใช้พู่กันจุ่มสี มาวาดระบายลวดลาย ลงบนทัพพี
 3. ถ้าสีไหนกลัวระบายเลอะเข้าหากัน ให้ติดสก็อตเทปก่อนทาสี
 4. รอสีแห้งแกะสก็อตเทปออก
 5. ระบายสีที่เหลือ ตามไอเดียค่ะ

ก่อนลงสีทุกครั้ง ควรวาดลวดลายที่ต้องการลงบนกระดาษก่อน ลงสีให้เรียบร้อยยิ่งดีค่ะ เพราะถ้าลงสีลงไปบนทัพพีแล้ว แก้ยากค่ะ ถ้าเราไม่ชอบสี หรือลวดลาย ที่วาดลงไป

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตะหลิว ทัพพี ไม้ ตกแต่งสีสันรูป 3 ตะหลิว ทัพพี ไม้ ตกแต่งสีสันรูป 4 ตะหลิว ทัพพี ไม้ ตกแต่งสีสัน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน