สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)

รูป 1 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)

ประดิษฐ์ชามใส่ของ จากเชือก

อุปกรณ์

  • เชือกสีขาว
  • สีน้ำ
  • จักรเย็บผ้า

วิธีทำ

  1. นำเชือกสีขาว มาทำลายหยดสี ด้วยการสะเด็ดสีน้ำ ลงไปบนเชือก
  2. รอสีแห้ง
  3. ขดเชือกให้เป็นก้อนหอย นำไปเย็บที่จักรเย็บผ้า
  4. เย็บเป็นชั้นๆขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายเป็นชาม

นำไปใส่ของกระจุกกระจิก ตามต้องการค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)รูป 3 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)รูป 4 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)รูป 5 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)รูป 6 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)รูป 7 สอนทำชาม จากเชือก (ใส่ของกระจุกกระจิก)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน