ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)

รูป 1 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)

ไอเดียประดิษฐ์โมบาย สวยๆจากเฟือง

อุปกรณ์

  • เฟืองหรืออะไหล่รถที่ไม่ใช้แล้ว
  • เส้นเอ็น
  • คีมหรือกรรไกร
  • เชือก

วิธีทำ

  1. นำเฟืองหรืออะไหล่รถที่ไม่ใช้แล้ว มาแกะ ล้าง ทำความสะอาดให้เหมือนใหม่
  2. นำเฟืองที่ใหญ่ที่สุด ทำเป็นโมบายคล้องด้านบน
  3. นำเฟืองเล็กๆ พร้อมน็อต มาร้อยห้อยลงด้านล่าง ทำเป็นโมบาย ร้อยเชือกด้านบนให้เรียบร้อย

นำไปตกแต่งบ้าน ตกแต่งตามที่ต่างๆ ตามต้องการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)รูป 3 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)รูป 4 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)รูป 5 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)รูป 6 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)รูป 7 ประดิษฐ์โมบาย ตกแต่งบ้าน จากเฟือง(จักรยาน)

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน