สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็ก

รูป 1 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็ก

ประดิษฐ์สร้อยคอแสนสวย จากดอกไม้ หลอดดูด

อุปกรณ์

  • ดอกไม้ประดิษฐ์
  • หลอดดูด
  • กรรไกร
  • เชือก
  • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

  1. ตัดรูปดอกไม้หลายๆดอก เจาะรูตรงกลาง สำหรับร้อยเชือก
  2. หลอดดูด สีเดียวกับดอกไม้ ตัดเป็นท่อนๆ
  3. นำเชือกร้อยเข็ม นำมาร้อยดอกไม้กับหลอดกาแฟ แบบสลับกัน (จนได้ความยาวตามต้องการ)

นำไปใส่สวยๆ สำหรับเด็กในวันงานกิจกรรมได้ค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็กรูป 3 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็กรูป 4 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็กรูป 5 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็กรูป 6 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็กรูป 7 สร้อยคอดอกไม้แสนสวย สำหรับเด็ก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน