สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

รูป 1 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

สอนทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

 • กระดาษนิตยสาร
 • กาว
 • กรรไกร
 • เข็มร้อยมาลัย

วิธีทำ

 1. นำกระดาษนิตยสาร มาตัดออกเป็นสองแผ่น ตามแนวยาว
 2. นำไปม้วนให้เป็นท่อเล็กๆ ด้วยเข็มร้อยมาลัย ติดกาวให้เรียบร้อย (ทำหลายๆชิ้น)
 3. ตัดกระดาษปก สำหรับทำก้นตะกร้า 2 แผ่น
 4. แผ่นแรก วางด้านล่าง จากนั้นนำกระดาษที่ม้วนเสร็จแล้ว มาวางด้านบน ให้เป็นแฉก 9 แฉก
 5. ติดกาวให้เรียบร้อย นำกระดาษกลมอีกแผ่น วางซ้อนทับด้านบน ติดกาวให้แน่น
 6. นำกระดาษที่ม้วนจากข้อ 2 มาสาน ขึ้นไปเป็นตะกร้า สานแบบสลับ บน ล่าง บน ล่าง สลับกันไปเรื่อยๆ เมื่อกระดาษม้วนแผ่นแรกหมด นำแผ่นที่ 2 มาเชื่อมต่อ ด้วยการสอดเข้าไปด้านใน จากนั้นก็สานต่อ สลับ บน ล่าง บน ล่าง… ไปจนได้ตะกร้า ความสูงตามต้องการ
 7. จากนั้นตัดกระดาษแกน ติดกาว หนีบด้วยไม้หนีบผ้า ให้เรียบร้อย (สำหรับด้านที่พับเข้าด้านใน)
 8. ตัดกระดาษแกนที่เหลือ ที่พับออกด้านนอก โดยการสอดเข้าไปในตะกร้า
 9. นำไปใส่ของใช้กระจุกกระจิก ตามต้องการ

อาจเพิ่มสีสัน ด้วยการพ่นสี ทำได้ ตามต้องการค่ะ

คลิปสอนทำตะกร้า

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 3 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 4 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 5 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 6 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์รูป 7 สานตะกร้า จากกระดาษหนังสือพิมพ์

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน