ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

รูป 1 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

ไอเดียตกแต่งกระถางดอกไม้ ลายจุด

อุปกรณ์

  • กระถางสี่เหลี่ยม
  • สีน้ำ
  • พู่กัน
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำกระถางสี่เหลี่นม ติดด้วยสก็อตเทป ปิดลายที่ต้องการ
  2. ทาสีส่วนที่โผล่จากสก็อตเทป ตามลายที่ทำไว้
  3. ถ้าทำลายจุด ต้องทำเครื่องหมายประดับจุดไว้ก่อน จากนั้นปั้มสีลงไป ตรงเครื่องหมายที่ทำไว้

จากนั้นนำต้นกระบองเพชรจัดลงกระถางให้เรียบร้อย

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุดรูป 3 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุดรูป 4 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุดรูป 5 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุดรูป 6 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุดรูป 7 ตกแต่งกระถางต้นกระบองเพชร ลายขวาง ลายจุด

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน