ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CD

รูป 1 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CD

ประดิษฐ์ที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CD

อุปกรณ์

  • แผ่น CD
  • กาว
  • รูปถ่าย
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำแผ่น CD ประมาณ 8 แผ่น มาวางซ้อนๆเรียงกัน ติดกาวให้แน่น
  2. เลือกรูปสวยๆ ปริ้นเป็นรูปวงกลม ขนาดเล็กกว่าแผ่น CD นำรูปที่ได้ มาติดลงบนแผ่น CD
  3. ติดกาวพร้อมเชือก ด้านหลังแผ่น CD ที่ติดรูป (ทำที่แขวน)

นำไปแขวนประดับ ตกแต่ง ตามมุมต่างๆในบ้าน

คลิปสอนทำแผ่น CD แขวนรูปสวยๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CDรูป 3 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CDรูป 4 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CDรูป 5 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CDรูป 6 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CDรูป 7 ทำที่โชว์รูปสวยๆ จากแผ่น CD

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน