ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

รูป 1 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

สอนทำตะกร้าจากกระดาษนิตยสาร

อุปกรณ์

  • กระดาษนิตยสาร
  • กาว
  • ขวดเล็กๆ
  • พู่กัน

วิธีทำ

  1. นำกระดาษนิตยสารมาม้วนให้เป็นรูปก้นหอย (ก่อนม้วนพับเป็นชิ้นเล็กๆ) ทากาวให้เรียบร้อย
  2. ขนาดก้นตะกร้า ให้ม้วนใหญ่พอประมาณ (แบบไม่ล้ม)
  3. จากนั้นนำกระดาษนิตยสาร มาพับ พันรอบขวดเล็กๆ ติดกาวให้เรียบร้อย
  4. นำมาติดกับก้นตะกร้าที่เตรียมไว้
  5. เรียงกระดาษที่ม้วนไว้เป็นชั้นๆ ซ้อนขึ้นไปเป็นตะกร้ากระดาษสวยๆ

นำไปใส่ของทิ้งเล็กๆน้อยๆ ประดับบ้าน หรือประดับโต๊ะทำงาน

คลิปสอนทำตะกร้ากระดาษนิตยสาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสารรูป 3 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสารรูป 4 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสารรูป 5 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสารรูป 6 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสารรูป 7 ทำตะกร้า จากกระดาษนิตยสาร

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน