โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก

รูป 1 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก

ไอเดียตกแต่งโคมไฟด้วยเศษผ้า ลายดอก

อุปกรณ์

  • เศษผ้า
  • โครงโคมไฟตั้งโต๊ะ
  • กรรไกร
  • เข็มกับด้าย

วิธีทำ

  1. นำเศษผ้าที่ตกแต่งโคมไฟ มาตัดเป็นเส้นๆ ใหญ่พอประมาณ
  2. นำมาเย็บติดกับโครงของโคมไฟ ที่เตรียมไว้
  3. เย็บเศษผ้าอีกสี สำหรับติดขอบโคมไฟ ด้านบนและด้านล่าง

นำไปใส่โคมไฟ สามารถเปลี่ยนสี เปลี่ยนลาย ได้ตามต้องการ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอกรูป 3 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอกรูป 4 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอกรูป 5 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอกรูป 6 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอกรูป 7 โคมไฟตั้งโต๊ะ ตกแต่งใหม่ ด้วยผ้าลายดอก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน