เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่

รูป 1 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่

เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่

อุปกรณ์

  • นำเสื้อยืดตัวใหญ่
  • กรรไกร
  • กาว

วิธีทำ

  1. นำกรรไกรตัดคอเสื้อ แขนเสื้อ ให้เป็นเสื้อกล้าม
  2. ติดกาว พับขอบเสื้อให้เรียบร้อย
  3. นำเสื้อใส่ทับเสื้อสายเดี่ยว

คลิปสอนตัดเสื้อ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่รูป 3 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่รูป 4 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่รูป 5 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่รูป 6 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่รูป 7 เปลี่ยนเสื้อยืดตัวใหญ่ ให้เป็นเสื้อกล้ามเซ็กซี่

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน