สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก

รูป 1 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก

สอนทำสิงโตจานพลาสติก

อุปกรณ์

 • จานพลาสติก
 • กรรไกร
 • กาว
 • ตากลิ้งได้
 • สีเมจิก
 • กระดาษสี

วิธีทำ

 1. นำจานพลาสติกสีเหลือง ตัดครึ่ง
 2. วาดรูปปากสิงโต ติดจมูก ติดตาให้เรียบร้อย
 3. นำกระดาษสี ตัดสีเหลืองและส้ม สำหรับทำหูสิงโต
 4. จากนั้นนำกระดาษสีส้ม ตัดเป็นเส้น (สำหรับทำผมสิงโต)
 5. ม้วนเส้นที่ได้ กับสีเมจิกให้เรียบร้อย
 6. นำมาติดตรงขอบจาน

สอนทำสิงโต จากจานพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติกรูป 3 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติกรูป 4 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติกรูป 5 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติกรูป 6 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติกรูป 7 สิงโตน่ารักๆ ทำจากจานพลาสติก

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน