ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

รูป 1 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

สอนประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

อุปกรณ์

  • หลอดกาแฟ
  • กรรไกร
  • เกสรดอกไม้
  • ก้านดอกไม้
  • แจกันดอกไม้
  • กาว
  • กระดาษพันก้านดอกไม้

วิธีทำ

  1. นำหลอดกาแฟตัดกลางหลอด ตัดปลายหลอดให้แหลม ทั้งด้านบนและด้านล่าง
  2. จากนั้นนำมาซ้อนทับกัน ติดเกสรให้เรียบร้อย เสียบก้าน พันก้านสีเขียว
  3. หลอดดอกไม้ ทำหลายๆดอก นำมาเสียบแจกัน ตกแต่งตามชอบ

คลิปสอนทำดอกไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟรูป 3 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟรูป 4 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟรูป 5 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟรูป 6 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟรูป 7 ประดิษฐ์ดอกไม้ จากหลอดกาแฟ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน