ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้

รูป 1 ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้

สอนตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้

อุปกรณ์

  • ใบไม้
  • บอร์ดติดใบไม้
  • สีน้ำ
  • สเปร์ย

วิธีทำ

  1. นำใบไม้มาติดกับบอร์ดจากนั้นพ่นสีลงไป
  2. แกะใบไม้ออก ตกแต่งบอร์ดให้สวยงาม

ทำหลายๆแบบหลากสี สำหรับตกแต่งรูปค่ะ เมื่อทำเสร็จแล้ว นำไปแขวนตกแต่งผนังในบ้าน ตามห้องต่างๆนะคะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้รูป 3 ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้รูป 4 ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้รูป 5 ตกแต่งรูปติดผนัง จากใบไม้

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน