ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน

รูป 1 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน

ไอเดียประดิษฐ์พู่ สำหรับตกแต่งบ้าน

อุปกรณ์

  • กระดาษว่าว
  • กรรไกร
  • เชือก
  • สก็อตเทป

วิธีทำ

  1. นำกระดาษว่ามาตัดเป็นเส้นๆ จากนั้นนำไปพันติดกับเชือก
  2. ติดสก็อตเทปด้านบนให้เรียบร้อย
  3. จากนั้น ทำอีกหลายๆอัน รัดติดเชือกเว้นระยะห่างเล็กน้อย

เมื่อทำเสร็จแล้ว นำไปตกแต่งบ้าน ตามรั้ว ตามที่ต่างๆในบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้านรูป 3 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้านรูป 4 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้านรูป 5 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้านรูป 6 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้านรูป 7 ประดิษฐ์พู่สวยๆ ตกแต่งบ้าน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน