ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆ

รูป 1 ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆ

ถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ

อุปกรณ์

  • ผ้าสีสวยขนาด 22 x 22 ซม. 2 ผืน
  • กรรไกร
  • เชือกขาวเส้นเล็ก 40 นิ้ว

วิธีทำ

  1. นำผ้าทั้งสองผืนมาเย็บติดกัน
  2. พับมุมทั้งสี่ลงมา เหลือส่วนตรงกลางไว้ประมาณ 3 นิ้ว
  3. เย็บตรงของที่พับ เลือกช่อด้านบนตรงรอยพับ 1/2 นิ้ว สำหรับใส่เชือลงไป
  4. ร้อยเชือกลงไป ให้ปลายเชือกออกมาด้านนอกผ้าทั้งสองด้าน
  5. ใส่ของลงไปด้านใน ดึงเชือกผูกเข้าด้วยกัน

จัดด้านนอกให้เรียบร้อย จะได้กระเป๋า ถุงผ้าเล็กๆ สำหรับใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆรูป 3 ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆรูป 4 ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆรูป 5 ทำถุงใส่ของขวัญชิ้นเล็กๆ น่ารักๆ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน