สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน

รูป 1 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน

ประดิษฐ์ของตกแต่งบ้านสวยๆ ทำจากเศษกระดาษ

อุปกรณ์

  • บอร์ดติดผนัง สำเร็จรูป
  • กาว
  • กระดาษหลากสี
  • กรรไกร
  • ไม้บรรทัด

วิธีทำ

  1. นำบอร์ดติดผนังสำเร็จรูปสีขาว มา 1 อัน วัดขนาด ความกว้าง ยาว จากน้ัน นำขนาดที่ได้ ไปตัดกระดาษเล็กๆหลากสี เพื่อนำมาประดับตกแต่งบอร์ด
  2. ก่อนติดกระดาษลงไป ควรทำสีตามต้องการจากคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะนำกระดาษไปติดแต่ละช่องที่เตรียมไว้
  3. ติดกระดาษให้สวยงาม

นำบอร์ดที่ตกแต่งเสร็จแล้ว ไปประดับบ้าน ประดับห้องนอนค่ะ

ลิงก์ผู้สนับสนุน

รูป 2 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอนรูป 3 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอนรูป 4 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอนรูป 5 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอนรูป 6 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอนรูป 7 สอนทำวอลเปเปอร์ลายสวยๆ ตกแต่งห้องนอน

ลิงก์ผู้สนับสนุน

ลิงก์ผู้สนับสนุน